درباره ما

شرکت پردازش منطق بارثاوا در سال 1388 به منظور خدمت رسانی در زمینه شبکه های محلی، سیستم های حفاظتی و تهیه و تولید نرم افزار های منابع انفورماتیک تاسیس گردید.

شرکت پردازش منطق بارثاوا فعالیت خود را با اتکا به مهندسان کار آزموده آغاز نموده و هم اکنون یکی از شرکت های مطرح در سطح استان می باشد.